Příspěvek do zpravodaje obce Záměl č. 1-2/ 2012 - Článek | MÁ VLAST - MŮJ DOMOV O.S. | www.mavlast.eu
Příspěvek do zpravodaje obce Záměl č. 1-2/ 2012

Naše reakce na reakci starosty a zaměstnanců obce Záměl zveřejněné pod našim příspěvkem v uvedeném zpravodaji.

Moc nás mrzí postoj starosty a zaměstnanců obce Záměl na činnost našeho o.s. Jeho reakce na náš zveřejněný příspěvek. Dvakrát tolik už jen proto, že nás nový pan starosta na prvním veřejném zastupitelstvu ujišťoval, jak rád nám bude pomahat a těší se na spolupráci s našim o.s.

Ujišťuji Vás, že v článku není žádná lživá informace. Už vůbec není zkreslená.

Zveřejněným článkem jsme nechtěli nikoho nařknout. Byl to pouze popis naší činnosti za minulé období. O spoustě věcí co pan starosta a zaměstnanci obce v reakci popisují, článek vůbec nejedná. 

V příspěvku není uvedeno, kdo Tříkrálovou sbírku v obci pořádá, ale že jsme do ní již několik let zapojeni. Navíc je to opravdu projekt Charity. To, že si zastupitelé myslí, že pomoc potřebným,  jako je tříkrálová sbírka, je soukromou akcí svědčí o jejich přístupu nejen k našemu o.s. ale i k lidským hodnotám jako je pokora, skromnost, zkrátka dělat něco nezištně a ve svém volném čase pro druhé. Skupinky chodí za jakéhokoli počasí po vsi od 9 do 14 - 17 hodin podle počtu a počasí. Navíc si opravdu kasičky pečetit  a počítat sami nemůžeme, to má za povinnost ze zákona státní instituce. 

Planetární stezka byla schvélena již minulým zastupitelstvem v roce 2009, kdy část současných zastupitelů už v zastupitelstvu seděla a proti v tu dobu rozhodně nebyla. Všichni sponzoři jsou uvedeni na naší internetové stránce a obec Záměl není vyjímkou. Na opravu povalených planet byl dodán materiál zdarma. Obec zajistila své muže.  I my jsme opavovali povalenou planetu mimo katastr obce Záměl.

Zaměstnacům obce děkujeme, že nám nakopírovali materiál pro ZŠ Doudleby, kdy jsme měli naší kopírku v poruše a čisté papíry jsme si na obec již dříve donesli a to ve větším množství než jsme si stihli vybrat.

K pochodu přes tři hrady - pokud se pan starosta necítí vinen - proč se tedy na veřejném zastupitelstvu dne 21.5.2012 omlouval za to, že nás  včas na objížďku neupozornil. Vždyť k objížďce v katastru obce Záměl  dával souhlas a pochybuji, že den předem. Silnici jsme uzavírat v žádném případě nechtěli - ani by jsme si to nedovolili, trasa pro děti a hendikepované byla vybírána po cestě, kde je minimální provoz a pouze jsme žádali o zajištění značek "Pozor děti" aby se i při minimálním provozu něco nestalo...  

Pokud úklid obecního lesa a studánky je spojován s naší činností, tak to nás může jedině těšit....., alespoň lidé, kteří obecní cestu okolo studánky používají nemusí přeskakovat a obcházet povalené stromy.... Hasiči s námi opravdu jezdí každý rok. Je to s nimi vždy předem domluveno. Výpomoc nezajišťuje zásahová jednotka. 

Činnost našeho o.s. není žádná soukromá akce,  ale směřuje mimo jiné i k propagaci naší vesničky Záměl. Jsme nevýdělečná organizace. Akce si z větší části hradíme z vlastních peněz, Oprava kulturní památky je častečně /ve stovkách tisíc hrazena z vlastních peněz/ a peněz sponzorů / Královéhradecký kraj a ministerstvo kultury také ve stovkách tisíc korun/ nikoliv, jak pomluvy a závistivci po vsi rozšiřují, v milionech. Ostatně, vše se dá dohledat na internetu v přidělených dotacích. Obec Záměl žádáme každým rokem o finanční příspěvek na naší činnost. V minulých letech bylo,  mimo částku na planetární stezku, odsouhlaseno 2000,- na rok. Letos jsme ještě nežádali.

Jako veřejně prospěšná organizace pořádáme akce pro veřejnost, ne pro vlastní zábavu... kdo chce slyšet ...slyš!

Jak naše stanovy praví, zaměřujeme se na historii a nechceme se dohadovat ,a už vůbec né přes média, s lidmi kteří nemají pochopení pro naši činnost. Naší práci to neodradí a budeme doufat, že najdeme pochopení u návštěvníků co mají srdce a hlavu  na správném místě.

 Tuto reakci rádi uveřejníme v dalším čísle zpravodaje.....Tedy pokud nám bude zveřejnění umožněno.

 Pro ty co zpravodaj nemají odkaz na obecní stránku se zpravodajem  zde

Úsudek necháme na každém z Vás.

Předané naše stanovisko zastupitelům obce dne 17.9.2012 zde

Potěšil nás i příspěvek v naší návštěvní knize, kde zazněl i další názor na vydaný zpravodaj obce Záměl zde


 

Přepis našeho zveřejněného příspěvku ve Zpravodaji č.1-2/2012

Má vlast – můj domov o.s.

Z naší činnosti od prosince 2011 do června 2012


Půjdem spolu do Betléma…

se zpívá v jedné naší oblíbené lidové vánoční koledě.Tuto filtivní příležitost měli návštěvníci na Štědrý den dopoledne. Né náhodou byl umístěn živý Betlém v bývalém zájezdním hostinci v Záměli.Pokud vnímavý návštěvník se oddal fantazii při čtení Lukášova evangeliia mohl sdílet pocity Svaté rodiny, kterou nikde nepřijali a byla odkázána na neobyčejně chudý a nevlídný příbytek pro zrození  Spasitele. Tak jako před dvěma tisíci lety narození Ježíška zvěstovali andělé tak i zde u jesliček bylo k vidění andělské hemžení, doprovázené slavnostním troubením. Svatou rodinu přišlo potěšit i několik pastýřek se svými zvířátky, na koni se přijel poklonit i sám Baltazar, jeden z tří králů a mnoho, mnoho sousedů, pocestných, přátel a hlavně dětí, které tu mohly  prožít vlastní zkušenost,  jak se asi cestovalo na koňském hřbetě biblickým králům na cestě za Světlem.   Čekal je opravdový zážitek osobního setkání se Svatou rodinou, koledníky, potěšit  a pomazlit se se zvířátky. Pasáčci donesli dárky. Každý andílek dostal dáreček. Kdo chtěl, tak si mohl zazpívat s přítomnými muzikanty koledy, popít medovinu, svařené víno, okusit cukroví, poklábosit s přáteli, popřát si vzájemně nejen požehnané Vánoce,  ale i  povinšovat do nového roku 2012.Na cestu domů si přítomní odnášeli kytičku jmelí pro štěstí a Betlémské světlo, které prozářilo vcelku nevlídné počasí dvora hostince, aby v plném jasu dotvořilo sváteční náladu jejich nevšedního večera.Tak se Hostinec u Karla IV. v Záměli na chvilku stal v předvánočním shonu místem zastavení se slavnostní náladou a předzvěstí událostí večerních  ......Pořádající občanské sdružení "Má vlast - můj domov" děkuje Svaté rodině v podání rodiny Dvořákovy i  všem, kteří nás přišli podpořit, ať již jako účinkující nebo jako hosté, či příznivci.

 Tak jako po mnoho let nazpět, tak nejinak i letošní první víkendová sobota nového roku,  patřila v Záměli  Tříkrálové sbírce. Do projektu  Charity jsme zapojeni dlouhá léta.Devět králů se svým doprovodem tuto sobotu vyrazilo se známou koledou  na rtech a kasičkami dům od domu s dobrým úmyslem sehnat potřebným co nejvíce prostředků, dárce odměnit nejen písní ale i drobným dárkem. Cukříkem na oslazení, popřípadě špatných dní roku,  kalendáříkem, připomínajícím jejich štědrost. Každý "štědrý dům" byl označen posvěcenou křídou iniciály K+M+B 2012.  Jistě si tu zaslouží být uvedena i jména koledníků, nejen protože museli obětovat svůj volný čas i přidat něco ze svého "já", ale navíc snášet útrapy vrtkavého počasí.

Devět králů dle skupinek:

   - nejmladší  - Natálka Králová;  Daneček Trejtnar; Sonička Peňázová; 

- prostřední - Deniska Králová; YvetkaKotýzová; Deniska Trejtnarová;    

Jejich vedoucími  byly "staré harcovnice", které mají od prvního koledování zkušenosti a nevynechaly žádný rok : Máša Červinková a Růženka Krupičková                  

            - nejstarší - Jana Smítalová; Dominik Trejtnar, Pavel Trejtnar. Tato skupinka byla složena  z dospěláků, tudíž nemusela mít doprovod. Jejím vedoucím byla Jana Smítalová.

     Do tří kasiček Charity devíti zámělských králů občané Záměle přispěli  16 952,- korunami, které byly vloženy na účet v bance  pro tento účel zřízený.

           Samozřejmě poděkování patří Vám všem, kteří jste přispěli, protože bez Vaší dobročinnosti, pochopení a štědrosti  by akce postrádala smysl. Děkuji také za drobné sladkosti pro koledníky.Zázemí pro krále a jejich doprovod bylo jako každý rok zajišťěno u nás doma. Navíc si troufám napsat za obdarované :  Díky všem dárcům, králům i vedoucím skupinek.

       V dubnu jsme společně se sociálním výborem obce Záměl pořádali Humanitární sbírku. pro Diakonii Broumov. Bohužel, nám letos svozový termín vyšel až moc blízko akce pochodu přes tři hrady a nebylo garantováno, že budou vybrané věci včas odvezeny. Tak aby nic nebránilo naší přípravě na největší akci letos konanou v Hostinci u Karla IV.se věci vybíraly v bývalém mlýně, který obec letos získala koupí. Za věci, které jste do sbírky donesli, moc děkujeme a věříme, že ještě přinesou někomu potěšení.

V květnu jsme uspořádali  Putování ke studánkám. Vždyť první den v máji studánky tu svátek mají.Roku 2003 byla obnovena lidová tradice čištění studánek v naší obci, tudíž letos měly studánky své novodobé desáté jubileum. Dobově oděná chasa i s poutníky se schází každoročně pod Vorařskou lípou a pěšky putuje k lesní studánce Panny Marie Pomocné a ke studánce Mance. Zde děvčata studánky za zpěvů mariánských písní vyčistila a pramen byl odemknut klíčem, který donesly družičky na podušce, zvláště pro tento sváteční účel určené. Pan farář dodal pár moudrých myšlenek k zamyšlení a pramen požehnal. Poutníci ochutnali vodu z pramene i vodu "živou", kterou rozléval místní vodník a hastrmánek Floriánek. Děvčata podělila poutníky koláčky i preclíčky. Kdo chtěl, získal pohled s razítkem. Hrou na kytaru a zpěvem Hálkových veršů vypravil na daleké cesty požehnané vody z pramenů pan Čížek. Cestou u rybníčku byla k vidění i slyšení opravdová víla Rusalka se svojí árií ze stejnojmenné opery v podání Káti Nermuťové. Místní hasiči se, jako pokaždé, starali o doprovod a pohoštění na hřišti. Počasí přálo, a věřím, že poutníci odcházeli domů spokojeni s vědomím, že lidové tradice mají co říci " lidu všemu" i v dnešní uspěchané době. Nebo právě proto...?Bohužel, jakou podobu budou mít "studánky" příště, zatím není jasno. Dnes víme, že místní tuto tradici nepodporují, svým dětem nedovolí se účastnit, byť ony samy by zájem měly, jak patrno z toho, že pokaždé když navštívím školu s pozváním, hodně rukou se hlásí, ale žádné dítě nepříjde. Výjímku tvoří „ pohodová děvčata a staré harcovnice“  rodin od Králů, Příhodů a Peňázů. Chasa sestavená převážně z "tábornické party" za deset let vystudovala, mnozí založili rodiny, odstěhovali se. .... , zkrátka není komu předat štafetu této krásné lidové tradice. Ale téměř rok je dlouhá doba, nezbývá než nechat to na Panně Marii Pomocné! 

Další akcí v měsíci květnu byla Floriánkova stezka při Pochodu přes tři hrady.. A jak to viděl náš vodník a hastrmánek Floriánek?

Bre ke keke, bre ke keke, to Vám byla ale sobota…!Tolik poutníků tu v Záměli s  Adélkou ještě nepamatujeme, a to žiju jako vodník Floriánek už pěknou řádku let…!  Vždyť dokonce pamatuju i příjezd družiny kralevice Karla jako markraběte moravského – budoucího císaře a milovaného krále Karla IV., - na zámělské posvícení do zájezdního hostince hned naproti rybníku.V hostinci, kterému z nostalgie dnes říkají Hostinec u Karla IV., který ouřady vyhlásily kulturní památkou a dnes se pár lidiček snaží o jeho záchranu, bylo pěkné hemžení.  U hlavní brány všechen lid spočítaly moje tety, Brčálnice i Bětka, které zavítaly na návštěvu z nedaleké Tiché Orlice.  Na dodržování pořádku a dobrých mravů dohlížel místní četník s bajonetem.Zapomenuté řemeslo, výroby dřevěných šindelů, názorně, přihlížejícím, ukázal pan Balous. Pár sousedů to s pořízem i zkusilo.Pan hostinský  zrovinka opravoval stavení a tak mohl v krčmě udělat výstavu starých fotek, vypravovat krajánkům i poutníkům o časech dávno minulých, přítomných i budoucích.Hladové krky nasytili místní kati. Caparti na dvoře malovali, houpali se na houpačce. Obležené a nahečmané pískoviště se stalo pracovním a výrobním místem báboviček.Jo a těch pejsků co se vydalo na pochod …možná by stálo za to je příště spočítat.Povozem dojel i sám Mistr Jan Vít – dudák to až z daleké Prahy, co si dudy nejen postavil ale i překrásně na ně celý den dudal samé české písničky.Pradlena, děva to kyprá, ukázala jak správně prát na valše, prádlo máchat, bělit na trávníku i správně kropit čistou vodou z řeky. Věšení na šňůry také vyžadovalo dávku fortelu a času. Dávno tomu, kdy automatky ženy neznaly, za to k řece přišly každé pondělí, popovídaly, a kterak se dobře hledílo hastrmánkovi z podkamene  na ně.  V sobotu každá pradlenka, po zásluze, byla odměněna sladkostí.Velkým lákadlem asi byly stany PINK REALITY kde si děti mohly nakreslit obrázek, nebo zasoutěžit ve slalomu na koloběžce,  skoku přes švihadlo. Ve druhém stanu se dostatečně vyskákat a vyskotačit. Odměnou byly nafouklé barevné balonky.A já jsem se na tom slunku málem vypařil… Děti  se chtěly se mnou a s Adélkou stále fotit, ale nejprve musely poslat po vodě žabičce stříbrňák,  nebo chytit rybku. Mladé děvy  z Frolíkovy pražírny  učily zase pro změnu, kterak umlít dobrou černou kávu. Co kdyby na posvícení se zastavil král, nebo císař, vždyť dějiny se opakují.Na posledním zastavení si babičky s dětmi i dospělými  popovídaly, vyzvěděly co nového cestou. Pokud jim zvědavost a zvídavost nedala, tak si děti mohly vyzkoušet co je geokešing. V cíli se rozdávaly za splněné úkoly odměny.Ve spolupráci s KČT Sopotnice pro děti moji – tedy –„ Floriánkovu stezku“ připravilo místní o.s. „Má vlast – můj domov“ za podpory Královéhradeckého kraje a  Pink reality.  Škoda jen, že se obec Záměl od této akce distancovala. Nezajistila dopravní značky pozor děti ani na naše požádání.  Nemluvě o tom, že vedení obce večer před akcí oznámilo pouze telefonicky skutečnost, že po části trasy pro rodiče s dětmi a hendikepované bude odkloněna v sobotu veškerá doprava z důvodu prací na silnici první třídy z Vamberka do Ústí nad Orlicí. Nakonec nebylo jiné řešení, než aby se o bezpečnost  postarali účinkující zajišťující program pro děti. Značky jsme si sami dovezli, sehnali jsme výstražné vesty, zpomalovali dopravu a prosili řidiče, aby byli maximálně opatrní, aby se nestal malér. Potom tito lidé chyběli na stanovištích v zajištění nachystaného programu.

Poslední květnovou akcí byl Svátek sousedů aneb Zámělské přástky. Letos spojené s brigádou...V pátek 25. května se od rána pracovalo na objektu Hostince. Dodělávala se šindel na hlavní bráně, uklízelo dřevo na zápraží, odváželo k likvidaci špatné a dobré rovnalo dovnitř.S pracemi pomáhali členové Ochranců památek z Hradce Králové. Navečer se společně slavil svátek sousedů. Sousedé přišli, každý přinesl, jako obvykle, nějakou mňamku, posedělo  zavzpomínalo, zazpívalo. Zájemci shlédli projekci starých fotek a  o půlnoci se Hostinec umlčel do sobotního rána, kdy členové sdružení spolu s ochránci památek pokračovali v pracích na záchraně objektu. Všem, kteří přispěli ke zdařenému průběhu brigády i oslavy v pátek i sobotu děkujeme....

Červen by měl patřit svátku dětí. Jelikož se v obci  k tomuto svátku akce pro děti několik let nepořádá, rozhodli jsme se to změnit a program pro děti uspořádat, nazvali jsme ho - Dětský den s vodníkem Floriánkem. Nejen s hastrmánkem Floriánkem, ale i s místními hasiči připravilo občanské sdružení zábavné sobotní odpoledne pro děti místní i přespolní. Děti poznaly co je  jablkoham, mincotref, lentilkoham, valcha, necky, kávomlýnek. Shlédly divadelní pohádku o loupeživém rytíři a víle Bublince, zaskákaly si na trampolíně. Tradiční úspěch mělo malování  na krabice. U každé disciplíny čekala na soutěžící malá odměna. V cíli, dle štěstí v hodu kostky, odměna za absolvování celého soutěžního kolečka. Hasiči poskytli k prohlídce ledoborec i techniku, kterou disponují. Děti rády vyzkoušely, jak se sedí v transportéru u kniplu, za volantem hasičské Avie, nebo jak se sedí na raftu. Jízda na korbě transportéru byla jistě vrcholným zážitkem seznámení s hasičskou technikou. Spozorsky se na akci podílel Královéhradecký kraj, Tercie, SFŽP a naše občanské sdružení. Počasí se vydařilo, věříme, že děti i rodiče prožili sobotní odpoledne smysluplně a odcházeli spokojeni.

Komisi hledající Vesnici roku jsme, jak velí tradice, přivítali chlebem a solí v Hostinci U Karla IV. Nechyběl hastrmánek Floriánek se svojí Adélkou, kteří nabízeli „pravé vodnické buchty“ a k zapití zdejší vodu. S objektem a postupem záchranných  prací kulturní památky se komise seznámila při prohlídce objektu. Škoda, že jejich návštěvě nepřálo počasí, jistě by se Záměl ukázala v „lepším světle“, než když hodnotitelům byla zima a pršelo. Pěší pochůzku za slunného počasí nenahradí žádná jízda auty.

Byli jsme požádáni ZŠ v Doudlebách o prohlídku pro žáky a seznámení s naším Hostincem. Šesťáci s paní učitelkou Machačovou,i za nepříznivého počasí, k nám přišli a s námi strávili příjemné čtvrteční odpoledne. Všichni si mohli ověřit své znalosti a důvtip při poznávání starých věcí a nástrojů, určování rostlin a bylin, či si zkusit vlastnoručně upražit kávu a na památku nám namalovat svou školu. Jen mokrá trampolína byla dětem zapovězena… Věříme, že děti i paní učitelka odcházeli spokojeni, alespoň nás o tom ujišťovali. A my naopak máme radost, že naše práce je smysluplná. 

Během dalších měsíců se budou provádět záchranné práce na objektu. Přikrývá se dolní brána šindelem, výměnou za tašky. Musí se, bez ohledu na dotace, dokončit průčelí a jeho pobití prkny, aby z východu dovnitř nepršelo. Na podzim se plánuje ošetření lípy ořezáním starých větví a svázáním kmenu. Totiž kmen hrozí rozlomením.Na práce s tím spojené jsme dostali částečnou dotaci od SZIFu. Jak budou pokračovat další práce na záchraně střechy stále nemáme jasno. O dotace jsme žádali jak kraj, tak i Ministerstvo kultury.

Z ÚP na objektu pracují v této chvíli dvě osoby na veřejné službě, což je pro nás požehnáním, protože naše síly by na některé práce nestačily. Pan Václavík tu pracoval již minulý rok a je velice zdatný a schopný. Pan Duna nastoupil nedávno a také se jeví jako člověk, který má zájem pracovat, nikoliv strávit čas lelkováním.

V rámci mezinárodní spolupráce v projektu LEADER –„Otevřené vesnice –Villageswithoutfences“ se uskutečnila vzájemná setkání s partnerskými MAS ve Finsku. V loňském roce členové jejich dvou MAS navštívili náš region. V rámci programu jsme měli možnost reprezentovat a předvést některé naše zvyky a řemesla v Hostinci U Karla IV. Začátkem června jsem byla jednou z účastnic, které jely k nim ukázat naše dovednosti. Předváděla se řemesla, vaření české kuchyně a naopak oni učili nás. Výsledkem by měla být společná mezinárodní kuchařka. Skupina „přírody“ porovnávala rozličné plodiny a rostliny, zvířata a živočichy, a hledala styčné body pro spolupráci. Výsledkem by mohl být i internetový prodej našich produktů a výrobků. Byli jsme ubytováni v soukromí a program hostiteli připravený byl velmi náročný. O jejich pracovitosti, pokoře k přírodě i skromnosti ve všem a ke všemu se máme co učit! Tolik moje poznání..

     O prázdnách  ještě připravujeme:

22.7. Dílničky pro šikovné ručičky pro malé i dospěláky. Budete mít možnost vyzkoušet pedig, drátkování, korálkování, malování,atd.. a odnést si vlastnoruční výrobek…

25.8 Staročeské dožínky s programem a hudbou…

Budeme rádi, když k nám zavítáte, jste srdečně zváni na připravené akce, popřípadě i na brigádu. Více informací ve skříňce před objektem nebo na www.mavlast.eu


Přidáno: 10.07.2012 - 18:44 | Přečteno: 4761x