GPDR | MÁ VLAST - MŮJ DOMOV O.S. | www.mavlast.eu
GPDR

Zpracování osobních údajů

nař. EP a Rady EU 2016/679

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním os. Údajů

 

 

 

„Má vlast – můj domov z.s.“ zpracovává osobní údaje zaměstnanců vykonávajících VPP a uchazečů ÚP, za účelem podkladů pro mzdu a pro výkon práce. Jedná se o naplnění zákona a splnění práv povinností z něho vyplývající.

 

Osobní údaje

 

jméno

příjmení

datum a místo narození

bydliště

evidence docházky

zdravotní omezení

 

Uvedená data jsou zpracována formou zvláštní složky uložené pod heslem v PC. Jejich písemná podoba je uložena v zamčené skříni v šanonu.

 

Doba zpracování je též dána zákonem a po uplynutí této lhůty se likvidují a vymazují z evidence. Viz. Zákon 499/2004 Sb. o archivaci a spisové službě.

 

Zajímá Vás které Vaše údaje máme zpracovány ?

Žádost o informaci zde.

 

 

Pověřenec pro OÚ spolu „Má vlast – můj domov z.s.“

Záměl 27; 517 43 Potštejn :

 

Marie Trejtnarová, tel. 732948412