Tříkrálová sbírka 2017 - Článek | MÁ VLAST - MŮJ DOMOV O.S. | www.mavlast.eu
Tříkrálová sbírka 2017
Tříkrálová sbírka 2017 - Foto

V sobotu 7. ledna 2017 se uskutečnila v obci Záměl Tříkrálová sbírka. Za velmi mrazivého dopoledne se čtyři skupinky tříkrálů se svým doprovodem vypravily do vsi. Děkujeme za nabízené čaje, sladkosti a ovoce pro děti a hlavně za finanční dary do kasičkek. Díky Vaší štědrosti se vybrala částka 20 347,-.  

Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná.

Farní charita Rychnov nad Kněžnou

  • Stacionář sv. Františka - podpora aktivit zařízení pro seniory a lidi s mentálním a kombinovaným postižením
  • Přímá pomoc - pomoc rodinám s více dětmi, které žijí dlouhodobě na hranici chudoby, a rodinám s dítětem s postižením v regionu
  • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - rozvoj humanitárních projektů v Indii a Hondurasu*

Děkujeme. Foto ve fotogalerii.Přidáno: 02.01.2017 - 19:37 | Přečteno: 2586x