Plán akcí v roce 2013 | MÁ VLAST - MŮJ DOMOV O.S. | www.mavlast.eu
Plán akcí v roce 2013

   

 

          5. -6. leden

Tříkrálová sbírka

         27. duben

Mezinárodní den památek den otevřených dveří 

v Hostinci u Karla IV. v Záměli 

a na Faře v Sudslavě

    1.  květen 

Putování ke studánkám

  11.  květen

Pochod přes tři hrady – kontrola  - Floriánkova stezka – soutěže a program  pro děti   

 

   31. květen  

Svátek sousedů aneb Zámělské přástky hudba + promítání starých fotek

    1 .červen  

Dětský den s Floriánkem 

        7. červenec 

Výtvarné dílny   -    drátkování, pedig, pletky, korálky.....

Beseda o IZRAELI  s promítáním od 17 hodin 

        léto

Besedy, přednášky a dílny

    průběžně

Dny otevřených dveří

 

 24. srpen

Staročeské dožínky  s programem a  živou hudbou 

   28. září

Svátek Sv. Václava - program 

   28. října

Státní svátek  - program 

    prosinec

 

Advent v Hostinci u Karla IV.     program 

24. prosinec

Betlémské světlo a živý betlém    

     celý rok

Záchrana památky - brigády