Staročeské dožínky - Článek | MÁ VLAST - MŮJ DOMOV O.S. | www.mavlast.eu
Staročeské dožínky
Staročeské dožínky - Foto

Naší největší akcí byly letošní Obžínky, které se nesly v duchu oslav 700 let od narození Karla IV., který je jmenovcem a patronem naší kulturní památky a navíc i kulatého výročí 660 let naší obce.  Více po rozkliknutí článku..


Zdálo se nám logické tyto mimořádné události spojit, proto jsme na jaře roku 2015 svolali přípravnou schůzku se členy zastupitelstva a obecních spolků. Tam jsme však neuspěli, a o to přichystat program společně nebyl zájem. Příprava programu trvala necelé dva roky. V rámci projektu „Otce vlasti„ jsme se stali jedním z uznaných a registrovaných míst oslav v republice. Čehož si nesmírně vážíme, že jsme jako malé zrnko byli součástí této veliké evropské události a s kulturní památkou se zároveň mohla prezentovat i obec Záměl. Záštitu nad Staročeskými dožínkami převzal předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jan Hamáček. Z osobní účasti se bohužel, pro naléhavé povinnosti, na poslední chvíli omluvil.

O spojení oslav 700 let od narození Karla IV. a naší kulturní památky se zajímali nejen režiséři pořadů České televize, ale i rozhlasu. Obec Záměl, i naše kulturní památka, byla propagována na panelech putovní výstavy „Otec vlasti“. Během léta Hostinec navštívilo mnoho turistů z různých míst země.

Všechny naše programy letošního roku byly tematické, zaměřené právě k tomuto výročí. Oslovili jsme základní školy v Záměli, Potštejně i Doudlebách nad Orlicí. Děti se pod vedením

svých učitelů mohly prezentovat svými dílky. Byly tu k vidění malby, výtvarná díla i dort se sedmistovkou, papírové i sádrové koruny panovníků, chronologie rodu Přemyslovců a Lucemburků, malované erby, atd. Sám král Karel IV. propůjčil svoji osobnost a korunovační klenoty k focení. Stačilo, aby zájemci – převážně děti – propůjčili svůj obličej Její výsosti a Karel IV. měl tak mnoho podob. Autorem nápadu i klenot je ředitel školy v Doudlebách pan Klapal. Výstava byla doplněna i o zajímavé a cenné předměty ze soukromé sbírky milovnice Karla IV. z Liberce. Velice zajímavou celorepublikovou putovní výstavu „Otec vlasti“ jsme měli zamluvenou již od února roku 2015. Umístěna tu byla jak v květnu při Pochodu přes tři hrady, tak i na Obžínkách. Dále jsme pro naši výstavu oslovili místní žijící umělce, kteří zapůjčili svoje umělecká díla. Pan Jiří Skuček a paní Dita Kroupová se prezentovali krásnými obrazy. Pan Němeček Miroslav obohatil prostory svými výtvory a chaloupkami ze špejlí. Málo kdo ví, jaké báječné loutky umí vytvořit pan Doležal, řezbář z Halamek. Svojí prací oživil mnoho dřevěných „ polínek“ a vtiskl jim uměleckou duši, která těšila a těší nejen dospělé i děti u nás, ale jak jsme se dozvěděli ví o jeho tvorbě i v Japonsku. O tom, že jde o člověka, který úžasně skromně prezentuje svoji práci a zálibu jsme se při jeho povídání mohli přesvědčit už mnohokrát. Proto jsme byli tuze rádi, že nám loutky zapůjčil a sám si je nainstaloval. Na celou výstavku dohlížel z rákosí vodník – dílo to pana Petra Jaroše. Všem zámělským výtvarníkům i dětem a učitelům ze základních škol patří velké poděkování. Na slavnostní odpoledne byl nachystaný program a zábava pro děti. Mohly si navléknout historické kostýmy, vyzkoušet pečetění, pokusit se třeba o vytvoření co největší bubliny nebo si nechat pomalovat obličej. Kluci se vydali do ležení rytířů a zbrojnošů nebo vyzkoušeli, jak se dříve bojovalo. Školu šermu vedl spolek Legenda Aurea. Za odměnu si děti odnesly královskou korunu. Pan Sedláček – principál potštejnských ochotníků - nám napsal divadelní aktovku podle pověsti Karel a Blanka u Potštejna z knihy "Ostruha krále Jana a jiné staré pověsti české", kterou napsal Josef Ehrenberger. Kniha vyšla v roce 1937. Divadelní představení bylo pojato jako kultovní akt, a tak role obsadili herci amatéři mající osobní vztah ke kulturní památce. Diváci tak mohli shlédnout podívanou, jak za zvuků dud asi tenkráte tančil markrabě Karel s místní selkou v Záměli. Představení bylo premiérou a zároveň i derniérou. Tím bylo jedinečné. Další představení si pro náš program nachystal Floriteam - seniorky z TJ Sokol Doudleby nad Orlicí. I jejich Noc na Karlštejně byla kouzelná. Pro obdivovatele techniky vyjel na chvilku i obrněný transportér patřící obci, který v zimě pomáhá bořit ledy na Divoké Orlici a místní mu říkají ledoborec. Zajistilo SDH Záměl. K poslechu odpoledne zahrála dechová hudba ze Sopotnice. Večerní program patřil kapelám G-SPOT z Hradce Králové, Bratrstvo kočičí pracky z Letohradu, skupině Michael z Lanškrouna. Pomyslnou tečkou za sobotním programem byla skupina Brillant Band z Rychnova nad Kněžnou.

Součástí oslav byla i nedělní slavnostní mše svatá v kostele Sv. Marka s vystaveným praporem obce Záměl. V kázání jsme vyslechli, jak tento panovník svojí vládou, moudrostí, rozvahou a politickou kulturou vytvořil vzor pro další následovníky. Na závěr zaznělo přání, aby i místní politici se řídili etickým kodexem a dostalo se jim i něco moudrosti Karla IV.

Přípravy na slavnosti byly náročné a program měl být ještě pestřejší, ale okolnosti i neuspění v dotačním programu nás bohužel donutili program hodně upravit, nasmlouvaný program z části zrušit a náklady na něj zkrátit. Přesto věříme, že si každý kdo chtěl, své našel a můžeme Staročeské dožínky hodnotit jako oslavy Otce vlasti i obce Záměl za povedené a důstojně oslavené . Zajisté k tomu přispělo i slunečné počasí a Vy návštěvníci! Děkujeme.

Kulturní akce letos nepodpořila žádná dotace a hradili jsme si je z vlastních zdrojů. Již teď víme, že se po naší desetileté činnosti a snaze v obci Záměl oživit kulturní dění na čas odmlčíme a příští rok budou naše aktivity značně omezené. Přispělo k tomu i to, že pokud chceme investovat do opravy kulturní památky, nemůžeme a není v našich silách dotovat ještě kulturní program. O ten by se měla postarat kulturní komise v obci Záměl, která na to má i finanční prostředky. Navíc, jako patrioti Záměle jsme byli přesvědčeni, že naší aktivitu budou podporovat hlavně obyvatelé naší krásné vesničky, ale ukazuje se, že jsme z větší části podporováni lidmi z okolí a turistů z celé vlasti….ne, že by nás to mrzelo spíš naopak, jsme rádi, že se o Záměli ví i za naším katastrem … Na naše příznivce z řad Záměláků jsem hrdí a vážíme si jich za psychickou i za finanční podporu, kterou nám projevují - ti nás snad pochopí v našem rozhodnutí… "Nikdy neříkej nikdy" a třeba se naše řady členů spolku rozrostou, nejen o členy, ale i nápady jak v naší myšlence a propagaci kulturní památky - potažmo obce Záměle - pokračovat…..

 

 

Děkujem všem učinkujícím, kapelám, hercům, pomocníkům i všem, kteří svojí pomocí i účastí přispěli ke zdárnému uskutečnění této akce. V neposlední řadě děkujeme i Vám návštěvníkům ..........

Staročeské dožínky aneb Obžínky v Záměli

dne 20. - 21 srpna 2016

Oslavy výročí 700 let narození Otce vlasti

a 660 let obce Záměl

Záštitu udělil Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

Program sobota 20.08.2016

Slavnostní zahájení oslav ve 13 hodin na dvoře hostince.

13:00 – 19:00   Výstava v Hostinci u Karla IV. - Otec vlasti – zapůjčena putovní celorepubliková výstava doplněná uměleckými díly dětí ze Základních škol Záměl, Doudleby nad Orlicí a Potštejn.

13:00 – 19:00   Výstava místních malířů a umělců.

13:00 – 15:00   Sopotnická dechovka

15:00 - 16:00   Program pro děti s Karlem IV. - jízda na ponících, malování na obličej, megabubliny, Legenda AUREA - škola šermu.

16:00 Karel a Blanka - divadelní představení - zahrají amatérští herci pod taktovkou principála O.Sedláčka

16:30   Noc na Karlštejně - Floriteam – TJ Sokol Doudleby nad Orlicí

16:45   Prohlídka a jízda PTS - ledoborec - zajistí SDH Záměl

17:00 - 18:00 G-Spot - Hradec Králové 

18:30 - 19:30 Bratrstvo kočičí pracky - Letohrad

20:00– 21:00   Michael - Lanškroun

21:30 – 24:00 BrillantBand - Rychnov nad Kněžnou

Program neděle 21.08.2016

   od   11:00     Mše svatá v kostele Sv. Marka

10:00- 17:00   Výstava v Hostinci u Karla IV.

Občerstvení zajištěno.

Změna programu vyhrazena.

Vstupné dobrovolné.

Pořádá spolek Má vlast – můj domov


Přidáno: 25.07.2016 - 21:09 | Přečteno: 2905x
oslavy  dechová hudba Sopotnice divadelní představení  divadelní představení