Vzpomínková akce k vypuknutí 1. světové války - Článek | MÁ VLAST - MŮJ DOMOV O.S. | www.mavlast.eu
Vzpomínková akce k vypuknutí 1. světové války
Vzpomínková akce k vypuknutí 1. světové války  - Foto

Video z uvedené akce zde

Velké poděkování patří všem, kteří se  na sobotní pietní a vzpomínkové akci v Záměli podíleli. Vojákům, hasičům, krojovaným sokolům, dechové hudbě ŘETŮVANKA - manželům Zemanovým patří též veliké poděkování za pomoc s přípravou naší pietní akce, skupině Gemma, Československé obci legionářské, dále  se podíleli: pan senátor Antl, pan starosta obce, pan Sedláček, pan Radoslav Měch, pan Radek Vorel, pan farář Mára, Mgr. Jaroslav Čada, pan Zdeněk Šiffel, pan Josef Hlaváček, ale i další, kteří se starali o občerstvení a zajištění potřebného.

Velmi si vážíme Vašeho času, který jste našemu  o.s. a obci Záměl věnovali, ale i finanční podpory této vzpomínkové akci. Děkujeme i všem, kteří jste s námi nejen padlé, ale i všechny, kterých se 1. světová válka nějak dotkla, přišli uctít a ukázat, že jsme na naše předky nezapomněli. Děkujeme!

Popis celé pietní akce zde


  • 26. 7.2014  - Vzpomínková akce  k výročí 100 let od vypuknutí Velké války pod záštitou JUDr. Miroslava Antla a obce Záměl.

Připravovala se velmi svědomitě s ohledem na historické skutečnosti týkající se obce Záměl , které jsme získali studiem v archivu RK. Z tohoto důvodu jsme oslovili pana starostu, který se na programu rozhodl podílet. Proběhlo několik přípravných schůzek, se všemi, kteří se rozhodli podpořit náš plán uspořádat vzpomínkovou akci. Nemalou měrou se o zdárný průběh celé pietní akce zasloužili manželé Zemanovi z dechové hudby Řetůvanka. Po vyslyšení naší představy o tom jak si průběh celé akce představujeme, nás zasvětili do pravidel pořádání takových akcí. Za jejich pomoc s orgnizací také děkujeme.

Na den přesně, kdy před sto lety byla do naší vsi dovezena mobilizační vyhláška, vybubnováním a čtením  tohoto c.k. dokumentu byla v Hostinci u Karla IV. slavnostně zahájena výstava Československé legie z projektu Legie 100 doplněná o zbraně a výstroj vojáků v letech 1914 -1918. Odbornou ukázku výstroje s popisem zajistili členové Československé obce legionářské v čele s panem Radkem Vorlem. K vidění byly uniformy válčících stran.

Poté k přítomným promluvila paní Trejtnarová z našeho sdružení a ve  svých slovech zavzpomínala na nelehké období nejen vojáků, ale všech, kteří tu zůstali, hlavně na ženy a děti, které se musely i bez mužské síly postarat o živobytí.  Milým hostem byl pan JUDr. Miroslav Antl, který přítomné pozdravil a popřál mnoho spokojených chvil.

Součástí byla i výstava v obecním mlýně úzce změřená na obyvatele Záměle, kterou zajistil badatel a sběratel pan Sedláček. Někteří návštěvníci se zde dozvěděli i skutečnosti, o kterých často neměli ani tušení. Velice pěkně a přehledně byly  zpracovány seznamy nejen padlých obyvatelů naší obce, ale i všech, na které se branná povinnost vztahovala. Výstava byla doplněna dobovými fotografiemi, pohlednicemi i dokumenty. V odpoledních hodinách za zvuků dechové hudby Řetůvanka, odcházel průvod z Hostince u Karla IV. V čele průvodu šli členové Obce sokolské v uniformách, vojáci se svou výzbrojí, hasiči s vlajkami, zástupci a návštěvníci obce k pomníku padlých. Zde hasiči položili věnec a pan starosta v projevu uctil památku padlých. Tady slavnostní vzpomínkový akt zakončila hymna a zazněly salvy. Dále průvod pokračoval ke hřbitovu, kde byl u hlavního kříže položen věnec a zapáleno 26 svíček se jmény padlých zámělských  vojáků. V kostele Sv. Marka se poté konal koncetr skupiny Gemma a na závěr celé akce byla sloužena mše svatá. Pietní akce se konala pod záštitou pana senátora JUDr. Miroslava Antla a za finanční podpory obce Záměl. Nejen jim, ale i všem, kteří se na akci podíleli patří velké poděkování. Naše o.s. vydalo pamětní pohlednici k tomuto tématu v omezeném nákladu. Z pietní akce je na internetu k vidění reportáž. Odkaz naleznete na naší www stránce.

Škoda, že účastníků oslav nebylo mnoho, domnívali jsme se, že hrůzné válečné události nutno připomínat. Vždyť Velká válka se dotkla našich předcházejících generací. Obec písemně pozvala rodáky, kteří chtěli být informováni o dění v obci, ale jen minimum pozvaných na vzpomínkovou akci přijelo. Překvapil nás i nezájem místních.

článek v deníku Rychnovska dne 31.července 2014

Fotografie na stránkách senátora JUDr. Miroslava Antla zde

Fotogalerie Řetůvanka zde

Akce se koná pod záštitou senátora JUDr. Miroslava Antla.

Orlický týdeník 22.7.2014  - článek 

Seznam padlých i seznam mužů z obce Záměl, na které se vztahovala braná moc, zpracované panem Sedláčkem zde

Záštita senátora JUDr. Miroslava Antla

Koná se za podpory

Projektu Legie 100 - Československá obec legionářská 

Jednota ČsOL Hradec Králové

Historický C. k. Řadový pěší pluk č.18, z. s.

KVH Dobruška

Odborníka na historii v obci Záměl - pana Sedláčka

obce Záměl

Tradiční dechovky Řetůvanka

 

 Přidáno: 23.06.2014 - 11:20 | Přečteno: 5104x
vzpomínka a pietní akce k vypuknutí Velké války pozvánka vzpomínka a pietní akce k vypuknutí Velké války slavnostní zahájení výstav