Pro zastupitele obce Záměl - Článek | MÁ VLAST - MŮJ DOMOV O.S. | www.mavlast.eu
Pro zastupitele obce Záměl

Pro zastupitele obce Záměl

- naše stanovisko ke zpravodaji 1/2012 předané zastupitelům dne 17.9.2012

 


Pro zastupitele obce Záměl

 

            Nikdy jsem si neuměla představit, jak lze cíleně manipulovat s veřejným míněním, potažmo i míněním zastupitelů, byť už taky docela dost pamatuji. Učebnicovým příkladem se stal náš letošní Zpravodaj.

Z našeho statutu O.S. máme povinnost informovat veřejnost o naší činnosti. Zámělský Zpravodaj se nám zdál pro tuto publicitu nejvhodnější.  Bohužel...

            Reakci pana starosty a pracovníků obce na popis naší činnosti absolutně nechápeme, obzvlášť, když pan starosta na prvním zasedání mluvil o podpoře našich aktivit, ale to jen na okraj. Náš příspěvek nebyl v žádném případě zkreslený ani zaměřený proti pracovníkům obce Záměl. Tady by možná stálo použít staré dobré přísloví o té potrefené huse....

            Pokud se vrátím k jednotlivým bodům, které jsou zmíněny v článku tak tedy:

a) Pravda je, že zastupitelé schválili a poskytli finanční podíl zrovna tak jako obec Potštejn a Lesy ČR na planetární stezku. Zavádějící je ale skutečnost o tom, že materiál na opravu a lepení obec nekupovala, to dostala zdarma o Petra.

 Pokud práce provedli pracovníci vykonávající VPP, tak to obec nic nestálo, protože refundace poskytuje ÚP.

 

b) Likvidace větví ořešáku a dřeva se sice prováděla s povolením Pepy - starosty na dvoře mlýna, kde pálil pan David větve,  ale naše dřevo si na ohniště přihazoval pan Bednář, který vykonával VPP u nás, pod jeho dohledem. Takže další polopravda...

 

c)  A že obec zajišťuje Tříkrálovou sbírku?  Tady se pletou pojmy a dojmy. Tříkrálovou sbírku pořádá Charita my jsme do toho projektu zapojeni, nikoliv jako pořadatelé.. Tudíž ani obec nezajišťuje ...

Dříve než vzniklo o.s., tak se sbírka konala pod zásčitou obce, za spolupráce kultuní komise. A \"kamenem úrazu\" v článku je výkon státní správy, nikoliv obce. Ze zákona musí starosta, nebo pověřený pracovník zajistit zapečetění kasiček a jejich předání vedoucím skupinek - tolik litera zákona, takže žádný nadstandart, ale povinnost ze zákona. Fakt je ale, že Pepa nám přivezl kasičky ke mně domů, jinak bych si je vyzvedla na úřadě. Dříve nám toto úředničení zajišťoval Vamberk, pokud by to bylo třeba a zdejšímu úřadu se jednalo o nadstandart, tak stačí požádat sousední obec, která tuto správu neodmítne..

 

d) Kopírování pověstí pro děti...

Pokud pominu, že pověsti nejdřív někdo musel vymyslet a napsat  -jedná se ropagaci Obce Záměl. Taky se nikde v článku tato skutečnost nezmiňuje a navíc  když jsem odcházela z úřadu, tak jsem na obec donesla balík papírů s tím, že pokud budu něco pro o.s. potřebovat okopírovat, tak pro tyto účely si je dávám do zálohy, protože tou dobou jsme neměli kopírku ani jinou možnost namnožení potřebných materiálů. Zdaleka jsme tuto zásobu dosud nevyčerpali..

 

e) Putování ke studánkám, ...

Dříve se také pořádalo jako kulturní akce obce, později ve spolupráci s obcí. Pokud odstranění popadaných stromů na obecní cestě stojí za mediální zmínku ve Zpravodaji a spojuje se studánkami tak nevím, domnívala jsem se, že povinností řádného hospodáře je udržovat cesty a porosty ve stavu neohrožující lidi... Pomoc hasičů je tradiční, pokaždé se na ni těšíme, protože je bezvadná. Ovšem  nezajišťuje ji zásahová jednotka jako taková, byť někteří jsou jejími členy, nýbrž SDH,  která má statut spolku. Proto do její činnosti může obec zasahovat asi tak jako zahrádkářům, rybářům nebo včelařům... Další mýtus..

 

f) Pochod Přes tři hrady

 

Správně je citováno jak probíhá změna dopravního značení, že se tak děje na základě povolení. Tudíž nevěřím, že Strabak den před objížďkou informoval Pepu o ní. To může vypravovat v hospodě, nevěřím, že tomu jste byli schopni uvěřit Vy! Protože kdo jen trochu zná úřední postupy a lhůty ví, že to nemůže být pravda.  Strabak musel dostat kladné stanovisko od Obce  že smí pro objížďku použít zmiňovanou komunikaci v předstihu desítek dní.

 

g) Nařčení z toho, že zaměstnanci obce a brigádníci odváděli nadstandartní pomoc při rekonstrukci budovy je doslova nehoráznost. V objektu naopak byla zdarma uskladněna technika obce, protože se do garáže nevešla, bralo se jako samozřejmost objekt využít a techniku ochránit před vlivem počasí. Nakonec to všichni zastupitelé věděli a s touto alternativou souhlasili. A pokud zaměstnanci pomáhali v objektu, tak jejich pomoc souvisela se sbírkami pro Diakonii. 

 

h) Obec není povinna zajišťovat a zabezpečovat soukromé akce...

Nevím, co tím bylo myšleno,

protože jedinou soukromou akcí byly moje narozeniny v roce 2009, na kterých mnozí z Vás byli.

 

ch) Pokud skutečně obec Záměl nemá zájem otiskovat naše příspěvky, protože je chápe jako útok na jejich zaměstnance, tak se pokusíme dojednat spolupráci s okolními obcemi, kde nám i v minulosti naše příspěvky bez problému zveřejnily.

 

i) Zmiňovaný pohled na větší vstřícnost

Jsme si dobře vědomí, že podporu v rámci možností jste nám v minulosti poskytli a jistě Vám patří poděkování, čímž tak tady činím. Proto i na našich stránkách jste uváděni jako sponzoři včetně odkazu na stránky obecní, jak bylo kdysi domluveno. Spolky ovšem mají jiný statut, než o.s. O tom, že v k.ú. Záměl operuje jiné sdružení ovšem nemám povědomí, budiž..  A pokud se optáte u jiných obcí tak ve velké většině z nich si o.s. hýčkají a nenapadne je srovnávat se spolky, ale to je věc názoru.. Při této příležitosti bych se ráda zmínila o pozemku, ze kterého jsme loni platili pronájem. /umístění planety a předzahrádka/ Zda – li by nešlo od poplatku ustoupit, jako se stalo u SDH /hřiště/ protože,  se domníváme, že jsme veřejný pozemek trvale vylepšili?

 

Když jsem odcházela z funkce, tak jsem se těšila, že spolu s obcí, potažmo s  kulturní komisí,  naše o.s. bude hybnou pákou zdejšího kulturního dění, ale zatím ta spolupráce nějak extra nevychází. Vyjímkou je Míla Kaplanová, která nám pokaždé ochotně pomáhá s výzdobou na dožínky, ale nikdy jsem se neptala, zda – li tak činí jako Míla, nebo za kulturní komisi.

 S radostí jsme pomáhali prezentovat Obec, ne o.s., komisi, která hodnotila soutěž Vesnice roku a bylo našim přáním alespoň bodíček získat obci tímto přivítáním navíc...

Nikdy jsme nikoho nechtěli jakkoliv poškodit a je mi moc líto, pokud si tohle někdo myslí a podsouvá svoje představy přes médium Zpravodaje ostatním.

 

Tolik na vysvětlenou Vám, kteří víte, asi o čem byla řeč.

 Obhajovat se přes zpravodajské médium je pod naši úroveň, protože zlá slova a pomluvy se vzít zpět nedají, zrovna tak jako peří z rozsypané peřiny na návsi nikdy do peříčka neposbíráte...

Pro ty co zpravodaj nemají odkaz na obecní stránku se zpravodajem  zde

Úsudek necháme na každém z Vás.

Za zmínku určitě stojí i příspěvek v naší návštěvní knize...zde


Přidáno: 20.09.2012 - 18:38 | Přečteno: 7184x