Příspěvek do zpravodaje Záměl - Článek | MÁ VLAST - MŮJ DOMOV O.S. | www.mavlast.eu
Příspěvek do zpravodaje Záměl

Milí čtenáři obecního Zpravodaje.              

Od posledního vydání se konaly tyto akce: zde


 Červenec 2015

  • Promenáda v kloboucích.

Již tradiční akci pořádali majitelé zámků Potštejn a Doudleby nad Orlicí. Průvod, který procházel Zámělí, se zastavil v naší kulturní památce, kde byl nachystán malý program. Překvapením bylo přivítání večerníkových postav Boba a Bobka v klobouku. Nechyběla výstava klobouků a soutěžit se mohlo i v hodu klobouku na věšák. V průvodu bylo opravdu hodně zajímavých pokrývek hlav a originalitou se to tu jen hemžilo. Vystopila i taneční skupina Flory team. Vyhlášení vítězů proběhlo na zámku v Potštejně.

  • Dílničky pro šikovné ručičky.

Návštěvníci si mohli vyzkoušet různé techniky a předvést své schopnosti ve výrobě šperků nejen z korálků, zvonečků z pedigu, předmětů z drátků, malování, výrobu z hlíny i mnoho dalšího. Konalo se za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

  • Po stopách hraběnky Terezie Eleonory z Ugarte 

Naše účast na pochodu, který se se konal ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem z Potštejna a bývalou farou na Sudslavě. U této příležitosti byl vysazen na místě bývalého Horálova dubu dub nový.

Srpen 2015

  • Staročeské dožínky.  

Letošní program byl věnován slámě a senu – slámobraní. Pod odborným dohledem si zájemci mohli vytvořit a odnést vlastní výrobky. K poslechu i tanci nám večer zahrála skupina Dynamic. V Hostinci  také probíhala výstava pivních tácků místního rodáka a umělce pana Němečka. Konalo se za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Září 2015

  • Svátek Svatého Václava. 

Svátek byl ve znamení pečení a ochutnávky čerstvě napečených dobrot z obnovené pece.

Říjen 2015

  • Lampiónový průvod 

V předvečer svátku 28. října jsme uspořádali lampiónový průvod. Konal se poprvé a mile nás překvapila velká účast. Končilo se u pomníku padlých a děti dostaly odměnu. Ručně vyrobené lampiónky byly také ohodnoceny dárkem. Příští rok si akci určitě zopakujeme a třeba i po jiné trase.

Prosinec 2015

  • Čertovské rojení.      

Náš dvůr v Hostinci u Karla IV. se v podvečer 5.prosince proměnil v čertovskou školu. Čertíci a čertice byli zapsáni do třídní knihy a na vyučování se dostavil i sám pekelný pán. Nachystané úkoly všichni zvládli bravurně a mohli dostat čertovské vysvědčení. Připravili jsme pro děti i Mikulášskou nadílku. Potěšila nás hojná účast čertíků a čertic. Měli jsme pro ně nachystané odměny. Balíčky se sladkostmi a ovocem zajistilo naše o.s. a Tercie. Poděkování patří nejen Tercii, ale i panu Buriánovi a dalším účinkujícím.

  • Celý rok                                                                                                                  

I letos jsme pokračovali v obnově kulturní památky Hostince u Karla IV. Střecha je již kompletně pokryta doškami. Natírali jsme část objektu hašeným vápnem.. Na obnovu finančně přispělo Ministerstvo kultury a Královéhradecký kraj. Kulturní akce finančně podpořil Královéhradecký kraj. Děkujeme.              

Děkujeme také všem, kteří svou účastí na připravovaných akcích nám pomáháte věřit, že naše činnost není zbytečná a má smysl. Poděkování patří zastupitelům obce Záměl za finanční podporu v letošním roce a pochopitelně všem dalším sponzorům a brigádníkům.

Všem přejeme pohodu a příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a štěstí, aby Vám osud jenom přál a Nový rok 2016 za to stál.

Z kulturních akcí se letos ještě v Hostinci u Karla IV. uskuteční:

  • Živý betlém s rozdáváním Betlémského světla.

24. prosince 2015 - Štědrý den od 10 do 11 hodin  Výstava betlémů a pohlednic. Pro správnou atmosféru hledáme co nejvíce Andělů, Andílků a Andělíčků, každý takový obdrží odměnu. Příjďte s námi oslavit sváteční hodinku za zvuků koled a vánoční atmosféry do Hostince u Karla IV.

Přehled plánovaných akcí v roce 2016

   9.ledna

Tříkrálová sbírka

    březen

Velikonoční výstava 

  1.květen

Putování ke studánkám

  7. květen

Pochod přes tři hrady – kontrola - Floriánkova stezka – soutěže a program pro děti   na téma Karel IV.

 28.května

Svátek sousedů aneb Zámělské přástky

  prázdniny

Promenáda v kloboucích

Dílničky pro šikovné ručičky

  20. srpna

Staročeské dožínky- Oslavy 660 let obce s programem, výstavou, divadelním představením a   živou hudbou

   28.září

Sv Svátek Sv. Václava pečení chleba

   27.listopad

Lampiónový průvod

   5. prosinec

Čertovské rojení

       prosinec

Vánoční koncert + pečení a vánoční dílny

      24.prosinec

Betlémské světlo a živý betlém

Výstava betlémů a pohlednic         

     celý rok

Záchrana památky - brigády        

 

Srdečně zveme na uvedené akce.

Aktuální a podrobnější informace na www.mavlast.eu

 


Přidáno: 12.12.2015 - 21:20 | Přečteno: 2077x