Žádost o finanční příspěvek - Článek | MÁ VLAST - MŮJ DOMOV O.S. | www.mavlast.eu
Žádost o finanční příspěvek

Žádost předana zastupitelům obce Záměl dne 9.11.2012

    Dovolujeme si Vás požádat o finanční příspěvek pro rok 2012, na chod našeho občanského sdružení, zachraňující jedinou a jedinečnou kulturní památku v Obci Záměl i celém Podhůří Orlických hor.

celé zde

 

 


 

Zastupitelstvo obce Záměl

V Záměli dne 01.11.2012                                                        

Žádost.


    Dovolujeme si Vás požádat o finanční příspěvek pro rok 2012, na chod našeho občanského sdružení, zachraňující jedinou a jedinečnou kulturní památku v Obci Záměl i celém Podhůří Orlických hor.

 

   Jako nezisková organizace hradíme běžné náklady z  příspěvků členů. Svojí fyzickou prací na záchraně kulturní památky zajišťujeme část vlastních podílů k poskytnutým dotacím. Též případné dary a hotové Kč složené jednotlivými členy jsou používány právě na nutný vlastní podíl k dotacím.


   V době když jsem starostovala, tak odměnou – starostovským platem – jsem dofinancovávala potřebné právě z těchto peněz, s čistým svědomím, že vydělané peníze zůstanou v obci a potažmo i každý občan touto cestou se na záchraně památky podílí…., nikoliv, že je „spotřebuji pro sebe“.

Jak jistě pochopíte, důchod tuto variantu neunese.


    Jen letos k dotaci od Ministerstva kultury musíme dodat cca 65 tis., na ošetření lípy  cca 14.tisíc, dále výdaje za vedení účetnictví, pojistky, bankovní poplatky, poštovné a  energie se pohybují okolo 12 000,- Kč, projekt „Jak se žilo na vsi“  cca 10.tisíc. To po ilustraci.


   Jistě je Vám známo, že  při svých aktivitách nepropagujeme o.s.,  ale pokaždé obec Záměl a jsme na to patřičně hrdí.


   Věříme, že naší žádosti vyhovíte v co největší možné míře, vždyť vzhled památky je i Vaší vizitkou. 


PS. Prosím, aby s touto žádostí byli seznámeni jednotliví zastupitelé. Děkuji za vstřícnost.


Číslo účtu o.s.  1189793319/0800


                                                       Marie Trejtnarová,předsedkyně o.s.                                                                                          

                                         Má vlast – můj domov o.s.

                                         Záměl 27

                                         517 43 Potštejn


,V Záměli dne 01.11.2012              

 

Dne 17.12.2012 nám zastupitelé obce Záměl schválili, na naší činnost v roce 2012 částku 3000 korun. Děkujeme.

Dne  4.12.2012 jsme na žádost pana starosty, předali zastupitelům požadavek na rok 2013, z důvodu počítání s tím do rozpočtu na další rok.

Celá žádost otištěna níže. 

Zastupitelstvo obce Záměl

V Záměli dne 01.12.2012

Žádost.

Dovolujeme si Vás požádat o finanční příspěvek pro rok 2013 na chod našeho občanského sdružení a vybrané kulturní akce konané v Hostinci u Karla IV.


11.5.2013 Floriánkova stezka - pitný režim pro děti 2000,-

1.6.2013 Dětský den s Floriánkem Odměny a program pro děti 3000,-

Prosinec 2013 Adventní program Program a ceny pro děti 3000,-

Faktura na vedení účetnictví 5000,-

Pojištění objektu sídla o.s. 2000,-

celkem 15000,-


Další předpokládané výdaje v roce 2013:

* na program pro veřejnost a odměny pro děti ve výši 30 000,-.

* na opravu Hostince u Karla IV. vlastní podíl podle přidělené dotace (v roce 2012 bylo 100 000,-)

* na rekonstrukci historické pece 50 000,-

* na chod o.s. 10 000,-

Číslo účtu o.s. 1189793319/0800

Děkujeme.

Marie Trejtnarová, předsedkyně o.s.

Má vlast – můj domov o.s.

Záměl 27

517 43 Potštejn

V Záměli dne 01.12.2012

   


Přidáno: 10.11.2012 - 19:43 | Přečteno: 5301x