Tříkrálová sbírka 2018 v Záměli - Článek | MÁ VLAST - MŮJ DOMOV O.S. | www.mavlast.eu
Tříkrálová sbírka 2018 v Záměli

Tříkrálová sbírka v Záměli proběhla dne 6.ledna 2018.

Za krásného až jarního počasí se čtyři skupinky a jejich vedoucí vydali po obci. Vybrali od Vás spolupobčanů krásných 22 789,- Kč.  Za Vaší štědrost nejen na sbírku, ale i sladkosti pro Krále Vám děkujeme. Nejmladšímu Královi byli letos 3 roky :) Foto ve fotogalerii.

Přehled vybraných finančních částek za celou dobu trvání v naší obci Záměl zde

 


rok  počet skupinek vybraná částka
  2005   2     11 837,50 
 2006  2  12 146,-
 2007  3  13 830,-
 2008  3  14 031,-
 2009  3  16 329,-
 2010  2  15 542,-
 2011  2  16 121,-
 2012  3  16 952,-
 2013  2

 16 747,-

 2014 3

 16 899,- 

 2015 4

17 782,-

 2016 4  19 013,-
 2017 4   20 347,- 
 2018 4  22 789,-

 

Dne 6.ledna 2018 proběhne v obci Záměl Tříkrálová sbírka.

Záměry Tříkrálové sbírky 2018

 

 

Tyto finance budou rozděleny společně za celou Rychnovskou charitu na tyto projekty:

Záměr sbírky 2018

 • Farní charita Rychnov nad Kněžnou

  • Vybavení chráněného pracoviště, zřizovatel: Sdružení Neratov, o. s.

   30 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore-Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum.

   15 000 Kč
  • Mimořádné situace: Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   9 000 Kč
  • Přímá pomoc a náklady s ní spojené:\r\n- konkrétním lidem a rodinám v nouzi v regionu působnosti FCH RK\r\n- rodinám s více dětmi, které žijí dlouhodobě na hranici chudoby ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem\r\n- na redistribuci potravinové a materiální pomoci FEAD

   45 000 Kč
  • Obnova vybavení ve Stacionáři sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou – denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací služby pro seniory a denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením

   201 000 Kč

 

Přikládáme poděkování z Charity Rychnov nad Kněžnou

doručené 15.1.2018

Výtěžek a poděkování

Letošní Tříkrálová sbírka, pořádaná Farní charitou Rychnov nad Kněžnou, proběhla ve 31 obcích, kde bylo do 132 zapečetěných pokladniček vybráno 806.492 Kč.

 V jednotlivých obcích byl tento výtěžek: Rychnov nad Kněžnou 158.446 Kč (z toho Dlouhá Ves 7.505 Kč), Solnice 47.993 Kč, Skuhrov nad Bělou 31.567 Kč, Kvasiny 39.158 Kč, Borohrádek 30.293 Kč, Vamberk 63.267 Kč, Záměl 22.789 Kč, Vrbice 10.270 Kč, Častolovice 28.474 Kč, Černíkovice 35.965 Kč, Synkov – Slemeno 14.081 Kč, Kostelec nad Orlicí 41.473 Kč, Lično 16.988 Kč, Chleny 5.863 Kč, Krchleby 4.243 Kč, Javornice 11.997 Kč, Slatina nad Zdobnicí 30.640 Kč, Pěčín 12.745 Kč, Potštejn 20.994 Kč, Třebešov 11.836 Kč, Byzhradec 8.500 Kč, Polom 5.932 Kč, Hřibiny – Ledská 8.144 Kč, Voděrady (i Nová Ves+Vyhnanice+Ježkovice, Uhřínovice a Vojenice) 26.861 Kč, Lhoty u Potštejna 6.634 Kč, Borovnice (i Přestavlky a Rajec) 12.202 Kč, Rybná nad Zdobnicí 5.626 Kč, Tutleky 4.664 Kč, Rokytnice v Orlických horách 33.104 Kč, Bartošovice v Orlických horách (včetně Neratova) 45.360 Kč, Orlické Záhoří 10.383 Kč.

65% získané částky bude vráceno na účet Farní charity Rychnov nad Kněžnou, která peníze použije podle schváleného záměru na obnovu vybavení ve Stacionáři sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou – denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací služby pro seniory a denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, vybavení chráněného pracoviště v Neratově, rodinám s více dětmi ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem, rodinám v nouzi, na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore-Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum, pomoc při mimořádných situacích

Velice si vážím všech, kteří přispěli k uskutečnění letošní osmnácté Tříkrálové sbírky:

Děkuji za štědrost lidem, kteří přispěli finančně do Tříkrálové sbírky.

Děkuji také všem koledníkům, vedoucím skupinek, všem, kteří se podíleli na organizaci a pomohli se zajištěním sbírky včetně dopravy koledníků a poskytnutého občerstvení, za výbornou spolupráci se starosty a úředníky v obcích.

Děkuji za obětavost, vytrvalost i za příjemnou atmosféru během sbírky, kterou podpořil i Tříkrálový koncert v Neratově.

Děkuji také kněžím, kteří sloužili mši svatou za zdar Tříkrálové sbírky a za udělená požehnání koledníkům a kapele LO3 za hudební doprovod při mši svaté v Rychnově nad Kněžnou.

Přeji vše dobré v roce 2018.

Mgr. Eva Šmídová,

ředitelka Farní charity Rychnov nad Kněžnou

 

 

 

 


Přidáno: 06.01.2018 - 16:38 | Přečteno: 2052x