Tříkrálová sbírka 2011 - Článek | MÁ VLAST - MŮJ DOMOV O.S. | www.mavlast.eu
Tříkrálová sbírka 2011
Tříkrálová sbírka 2011 - Foto

V naší obci Záměl se koledovalo pro Charitu již po sedmé. Každý rok je to ale jiné. Nejdříve byla sbírka organizována pod zásčitou sociálního výboru obce. Od doby vzniku občanského sdružení ji pořádá Má vlast – můj domov o.s.


Vzpomínám na náš první rok sbírky v roce 2005, kdy koledníci jsou vyfotografování s nefalšovanou pasoucí se kozou na zeleném pažitu při +21 stupních . I takové rozmary počasí umí pro krále příroda vykouzlit. Dvě léta nazpět měla Záměl koledujících 9 králů. Letos i předloni pro nemoci a jiné okolnosti měla Záměl králů pouze šest. Pokaždé jsem s hrdostí říkala, že máme zřejmě největší počet králů na 1 km.

Letos se sbírka uskutečnila v sobotu 8. ledna. Koledovaly dvě skupinky, které obešly celou obec. Přesto, že počasí nebylo ke koledníkům nejvlídnější, občané děti očekávali, někteří dokonce volali, jakže to s koleníky je...že jsou očekáváni. Ale ...v mezičase se děti musely ohřát, vypít teplé nápoje a některé i převléci a usušit, aby neonemocněly. I vedoucí skupinek dobrovolně roznášeli poselství dobré vůle spolu s králi.

O štědrosti dárců svědčí výnos pokladniček v obci Záměl , který činil 16 121,- Kč

Někdo možná řekne … kapka v moři, nepatrné zrnko v písku potřeb .. ale bezesporu se jedná o společný projev solidarity dárců i koledníků – lásky a porozumění vypovídající o poselství tříkrálových sbírek.

Někde jsem četla, že v loňském roce pokud by se koledující chytli za ruce jejich řetěz by dosahoval délky 50 km. Tak v tom letošním pomyslném řetězci mají naši koledníci taktéž své místo vyhrazeno. Skupinkám i dárcům patří naše poděkování.


Přidáno: 02.01.2011 - 18:55 | Přečteno: 5407x
tříkrálová sbírka 2011 tříkrálová sbírka 2011 tříkrálová sbírka 2011 tříkrálová sbírka 2011